Arxius: Services

Disciplina Positiva Famílies

juny 11, 2019
Educadora en Disciplina Positiva Famílies. Parentalitat positiva. Tallers, xerrades, conferèn-cies i consultes privades presencials i / o en línia. Habilitats per a la vida.

Embaràs, Infertilitat i Nova Parentalitat

juny 11, 2019
Acompanyament durant l'embaràs. Acompanyament en situacions d'infertilitat i tractaments de reproducció assistida. Acompanyament a la nova parentalitat i canvis de cicle vital de les parelles amb l'arribada dels fills.

Parentalitat

juny 11, 2019
Acompanyament durant l'embaràs. Acompanyament en situacions d'infertilitat i tractaments de reproducció assistida. Acompanyament a la nova parentalitat i canvis de cicle vital de les parelles.

Altres Mediacions

juny 11, 2019
Hi ha diferents tipus de mediació segons el seu àmbit d'aplicació. Les més conegudes són la Mediació Laboral, Mediació Escolar, Mediació Comunitària, Mediació Intercultural i Me-diació Sanitària.

Mediació Familiar

juny 11, 2019
Especialista en Mediació Familiar. Processos de separació i divorci, conflictes en l'empresa familiar, disputes per herències familiars o diferències intergeneracionals.

Mediació

juny 11, 2019
Especialista en Mediació Familiar. Processos de separació i divorci, conflictes en l'empresa familiar, disputes per herències familiars o diferències intergeneracionals.

Acompanyament En El Dol

juny 11, 2019
El dol és el procés d’adaptació emocional que apareix després d’una pèrdua. Tota pèrdua comporta un dol, però no totes les pèrdues estan necessàriament relacionades amb la mort.

Psicoteràpia Familiar

juny 11, 2019
Tothom té una família. Tinguin més o menys relació, sigui biològica o d’acollida, se n’hagin mort els membres o es desconegui un dels progenitors…

Psicoteràpia De Parella

juny 11, 2019
Vivim en una societat regida per la pressa, l’estrès, el canvi, les frustracions… i els beneficis de la psicoteràpia de la parella són múltiples i diversos.

Psicoteràpia Individual

juny 11, 2019
En sistèmica, no és tan rellevant el diagnòstic o etiqueta que pugui posar-se al patiment —o a con-ductes associades—, com la identificació d’allò que ho genera i/o ho fixa en...